Số/Ký hiệu văn bản 4826/UBND-KT
Ngày ban hành 4/7/2018
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Về việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện trích ngân sách ủy thác qua NSCSXH để cho các đối tượng chính sách vay vốn
Nội dung Về việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện trích ngân sách ủy thác qua NSCSXH để cho các đối tượng chính sách vay vốn

Tài liệu đính kèm