Số/Ký hiệu văn bản 293/KH-UBND
Ngày ban hành 8/5/2018
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm