Số/Ký hiệu văn bản 142-KH/TU
Ngày ban hành 7/6/2018
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Búa liềm vàng), lần thứ 3 năm 2018
Nội dung

Tài liệu đính kèm