Số/Ký hiệu văn bản 27/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 06/10/2014
Người ký Phạm Minh Huân
Trích yếu Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
Nội dung

Tài liệu đính kèm