Số/Ký hiệu văn bản 30/2014/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 5/9/2014
Người ký Lê Quốc Doanh
Trích yếu Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT về Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Nội dung

Tài liệu đính kèm