Số/Ký hiệu văn bản 35/2014/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 31/10/2014
Người ký Lê Quốc Doanh
Trích yếu Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung

Tài liệu đính kèm