Số/Ký hiệu văn bản 191/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2015
Người ký Hồ Đức Phớc
Trích yếu Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm