Số/Ký hiệu văn bản 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2014
Người ký
Trích yếu Thông tư liên tích số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam " vay vốn Ngân hàng Thế giới
Nội dung

Tài liệu đính kèm