Số/Ký hiệu văn bản 2874/QĐ-UBND
Ngày ban hành 9/7/2018
Người ký Đinh Viết Hồng
Trích yếu Quyết định về việc giao chỉ tiêu bổ sung hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
Nội dung Quyết định về việc giao chỉ tiêu bổ sung hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình MTQG  xây dựng NTM năm 2018

Tài liệu đính kèm