Số/Ký hiệu văn bản 1888/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 5/9/2014
Người ký Nguyễn Minh Quang
Trích yếu Quyết định số 1888/QĐ-BTNMT về Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

Tài liệu đính kèm