Số/Ký hiệu văn bản 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
Ngày ban hành 25/3/2015
Người ký Hoàng Văn Thắng
Trích yếu Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Nội dung

Tài liệu đính kèm