Số/Ký hiệu văn bản 3298/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/7/2018
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm