Số/Ký hiệu văn bản 41/2014/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 13/11/2014
Người ký Lê Quốc Doanh
Trích yếu Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nội dung

Tài liệu đính kèm