Số/Ký hiệu văn bản 48/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/8/2014
Người ký Nguyễn Linh Ngọc
Trích yếu Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
Nội dung

Tài liệu đính kèm