Số/Ký hiệu văn bản 42/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/7/2014
Người ký Nguyễn Mạnh Hiển
Trích yếu Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT về Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Nội dung

Tài liệu đính kèm