Số/Ký hiệu văn bản 23/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/08/2014
Người ký Nguyễn Thanh Hòa
Trích yếu Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Nội dung

Tài liệu đính kèm