Số/Ký hiệu văn bản 18/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 16/6/2014
Người ký Nguyễn Quân
Trích yếu Thông tư số 18 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
Nội dung

Tài liệu đính kèm