Số/Ký hiệu văn bản 2919/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/7/2018
Người ký Đinh Viết Hồng
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Điều tra, xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất vùng trồng lúa tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Điều tra, xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất vùng trồng lúa tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm