Số/Ký hiệu văn bản 5662/UBND-VX
Ngày ban hành 1/8/2018
Người ký Võ Hồng Dương
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện thông báo số 266/TB-VPCP ngày 27/7/2018 của Văn phòng chính phủ (về công tác ATTP)
Nội dung Về việc triển khai thực hiện thông báo số 266/TB-VPCP ngày 27/7/2018 của Văn phòng chính phủ (về công tác ATTP)

Tài liệu đính kèm