Số/Ký hiệu văn bản 379/TB-UBND
Ngày ban hành 15/6/2018
Người ký Lê Đức Cường
Trích yếu Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6 năm 2018
Nội dung

Tài liệu đính kèm