Số/Ký hiệu văn bản 5377/UBND-KSTT
Ngày ban hành 23/7/2018
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung Về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu đính kèm