Số/Ký hiệu văn bản 30/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/7/2018
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm