Số/Ký hiệu văn bản 53/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 09/09/2014
Người ký Trần Hồng Hà
Trích yếu Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT về Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất
Nội dung

Tài liệu đính kèm