Số/Ký hiệu văn bản 2959/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/7/2018
Người ký Đinh Viết Hồng
Trích yếu Quyết định phê duyệt phương án Phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Nậm Mô năm 2018
Nội dung Quyết định phê duyệt phương án Phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Nậm Mô năm 2018

Tài liệu đính kèm