Số/Ký hiệu văn bản 3022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/7/2018
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức "Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và Sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018"
Nội dung Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức "Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và Sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018"

Tài liệu đính kèm