Số/Ký hiệu văn bản 1216/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 23/09/2014
Người ký Phạm Thị Hải Chuyền
Trích yếu Quyết định số 1216/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Nội dung

Tài liệu đính kèm