Số/Ký hiệu văn bản 2404/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/6/2018
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị âm thanh và thiết bị ánh sáng tại Rạp hát Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị âm thanh và thiết bị ánh sáng tại Rạp hát Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ

Tài liệu đính kèm