Số/Ký hiệu văn bản 4804/UBND-NN
Ngày ban hành 3/7/2018
Người ký Đinh Viết Hồng
Trích yếu Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
Nội dung Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn

Tài liệu đính kèm