Số/Ký hiệu văn bản 3009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/7/2018
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch và dự toán đặt hàng thuê phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước và cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch và dự toán đặt hàng thuê phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước và cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020

Tài liệu đính kèm