Số/Ký hiệu văn bản 1046/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 20/08/2014
Người ký Phạm Minh Huân
Trích yếu Quyết định số 1046/QĐ-BLĐTBXH về iệc đính chính Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 27/2014
Nội dung

Tài liệu đính kèm