Số/Ký hiệu văn bản 14/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 11/6/2014
Người ký Trần Việt Thanh
Trích yếu Thông tư 14/2014/TT-BKHCN Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Nội dung

Tài liệu đính kèm