Số/Ký hiệu văn bản 16/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/8/2016
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu Nghị quyết về việc định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung

Tài liệu đính kèm