Số/Ký hiệu văn bản 2958/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/7/2018
Người ký Đinh Viết Hồng
Trích yếu Quyết định phê duyệt phương án Phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập Thủy điện Nậm Nơn năm 2018
Nội dung Quyết định phê duyệt phương án Phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập Thủy điện Nậm Nơn năm 2018

Tài liệu đính kèm