Số/Ký hiệu văn bản 476/TB-UBND
Ngày ban hành 16/7/2018
Người ký Lê Đức Cường
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Giao ban công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018
Nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Giao ban công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018

Tài liệu đính kèm