Số/Ký hiệu văn bản 2417/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/6/2018
Người ký Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Thủy sản Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Thủy sản Nghệ An

Tài liệu đính kèm