Số/Ký hiệu văn bản 17/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 16/6/2014
Người ký Nguyễn Quân
Trích yếu Thông tư số 17 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý...
Nội dung

Tài liệu đính kèm