Số/Ký hiệu văn bản 60/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 18/11/2014
Người ký Trần Đại Quang
Trích yếu Thông tư Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân
Nội dung

Tài liệu đính kèm