Số/Ký hiệu văn bản 2413/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/6/2018
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Kids Today
Nội dung Quyết định về việc thành lập Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Kids Today

Tài liệu đính kèm