Số/Ký hiệu văn bản 502/KH-UBND
Ngày ban hành 26/7/2018
Người ký Đinh Viết Hồng
Trích yếu Kế hoạch triển khai thi hành Luật lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm